Copyright ©2017     珠海强竞农业科技集团有限公司 All Rights Reserve   粤ICP备17132084号

>
冰鲜鱼系列

冰鲜鱼系列

部分特色大鱼种展示

 

海鲜礼盒

 

烤海鲈鱼

 

盐鲜开背海鲈鱼

 

盐鲜开背游龙斑

 

盐鲜开背红石斑

 

盐鲜开背彩虹斑

 

七星斑鱼段

 

免浆黑鱼片

 

脆香鱼肚

 

火锅鱼片

 

鱼丸

 

鱼饼

 

鱼汤

 

鱼柳

 

鱼片

 

鱼段

 

鱼头

 

鱼下巴

 

鱼排

 

鱼扣